من با خودم مهربان هستم

من با خودم مهربان هستم  

حتی وقتی غیرقابل تحمل می شوم  

خودم را تحمل میکنم  

دست خودم را می گیرم  

با خودم قدم می زنم  

و هرجا دلم خواست می روم  

هیچوقت خودم را تنها نمی گذارم

وقتی که دلگیر می شو م و گریه می کنم

صبورانه با خودم حرف می زنم ، تا آرام شوم      

چیزی ندارم که ازخودم پنهان کنم                    

حتی سیگار را خودم برای خودم روشن می کنم    

درشب های سردخودم را محکم بغل می کنم        

پتو می کشم روی خودم مبادا سرما بخورم      

صبح ، بیدارکه می شوم برای خودم یک استکان چای خوشرنگ می ریزم

 ......

لازم نیست نگران من باشید من به اندازه کافی نگران خودم هستم              

خودم را خوب می شناسم ، بهتر از هرکسی                  

و می دانم چطور خودم را خوشحال کنم

همیشه به محض اینکه به خانه رسیدم در را برای خودم باز می کنم تا ناراحت نشوم                            

چون می می دانم از پشت درایستادن خوشم نمی آید                                                                  

من یاد گرفته ام جای خالی همه را با خودم پرکنم .

                                                                  (ماردین امینی )

پی نوشت  :  

1- ضعفهای زیادی دارم که بدترین آنها کم تحملی وبی صبر ی من است و این ضعف بیشتر اوقات سبب تحقیرم می شود . خودم را می شناسم اگر بتوانم تحمل کنم خیلی بهتر و منطقی تر برخورد می کنم . ودلایل بهتری را برای بی تفاوتی ها و بی مهری های دوستانم می آورم مثل مشغله زیاد ، درک شرایط و و شلوغی کار کافی است فقط کمی صبر کنم .

2- امروز روز خسته کننده ای بود واقعاً چه خوب است که خمیازه هایمان دهانمان را به اندازه خستگی مان باز نمی کند . 

/ 3 نظر / 8 بازدید
سمیرا

╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪ ╪╪╪████▓╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪▓███▓╪╪ ╪╪███████▓╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪███████╪╪ ╪╪█████████╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪█████████▓╪ ╪╪██████▓███╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓██████▓╪ ╪▓█████▓▓▓▓██╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓▓▓█████▓╪ ╪▓████▓▓▓▓▓▓██╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓▓▓▓▓████▓╪ ╪▓███▓▓▓▓▓▓▓███╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪███▓▓▓▓▓▓▓████╪ ╪▓███▓▓▓▓▓▓█████╪╪╪╪╪╪╪╪▓████▓▓▓▓▓▓▓██▓╪ ╪▓███▓▓▓▓▓███████╪╪╪╪╪╪▓██████▓▓▓▓▓▓██▓╪ ╪▓██▓▓▓▓▓▓███████▓╪╪╪╪▓████████▓▓▓▓▓▓█▓╪ ╪╪██▓▓▓▓▓██████▓██▓╪╪▓▓█▓▓█████▓▓▓▓▓▓█▓╪ ╪╪██▓▓▓▓██████▓▓▓█╪▓█╪▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓█▓╪ ╪╪██▓▓▓██████▓▓▓▓█▓▓█▓█▓▓▓▓██████▓▓▓▓█╪╪ ╪╪▓█▓▓██████▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓█╪╪ ╪╪╪█████████▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓██████▓█▓╪╪ ╪╪╪████████▓▓███▓▓█▓╪█▓▓▓█▓▓▓▓███████╪╪╪ ╪╪╪╪████▓▓████▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓████╪╪╪╪ ╪╪╪╪╪╪╪╪╪████▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓████▓╪╪╪╪╪╪╪╪ ╪╪╪╪╪╪╪▓█████▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓█████╪╪╪╪╪╪╪ ╪╪╪╪╪╪╪█████▓▓▓▓▓█▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓████▓╪╪╪╪╪╪ ╪╪╪╪╪╪█████▓▓▓▓▓██▓▓▓╪██▓▓▓▓▓▓████╪╪╪╪╪╪ ╪╪╪╪╪╪████▓▓▓▓▓▓██╪▓█╪██▓▓▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪ ╪╪╪╪╪╪███▓▓▓▓▓▓███╪▓█╪███▓▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪ ╪╪╪╪╪▓███▓▓▓▓▓████╪██╪████▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪

یاور

خیلی زیبا بود، این شاعرها را از کجا پیدا می کنی؟ من هنوز در قرن هشتم قمری هسنم.

یاور

خوبه که با خودت مهربونی .من که دل خوشی از خودم ندارم،فقط گاهی دلم به حال خودم می شوزد