هندوانه فروش

دیروز بعد از  ظهر  می خواستم هندوانه ای بخرم ، به آقای هندوانه فروش گفتم یک دونه خوب  انتخاب کن  بعد خودم اضافه کردم ، البته شما که داخل هندوانه نیستید،

هندوانه فروش گفت عجب فرمایشی می فرمایید ، ما  برون را ننگریم و قال را   / ما درون را بنگریم و حال را  و بلا فاصله با چاقویی که از قبل آماده داشت قاچ مثلثی شکلی از هندوانه برداشت و نشانم داد. الحق هندوانه قرمز و آبداری به نظر می آمد. از حسن ذوق و هندوانه خوب اش تشکر کردم .

امروز به هندوانه  نگاه کردم .خراب بود و گندیده

/ 1 نظر / 4 بازدید
ع

امروز دوباره پدرم بستری شد دوماه است که درگیر دکترو دعوا ست این بار به خاطر خونریزی معده که دراثر مصرف قرصهای آسپرین بود بستری شده . حال خوبی نداشت انگار ده سال پیرترشده مادرم باچشمهای اشکی بالای سرش بود همیشه فکر می کردم هرچی رنج و دردو مریضی است برای مادرم هست و پدرهمیشه مقاوم و سالم است . با عجله برگشتم خانه تابرای مادرم افطاری درست کنم و برایش ببرم آخرین کیسه برنج راکه برایمان مانده بود بازکردم روی کیسه نوشته بود برنج عطری مشعوف وقتی که درکیسه را بازکردم، کرم و سوسک بود که لابلای برنجها می لولیدند .