همه شب ...

همه شب راه دلم برخم گیسوی تو بود 

آه از این راه که باریکتر از موی تو بود 

رهرو عشق از این مرحله آگاهی داشت 

که ره قافله ی دیر و حرم سوی تو بود ....


"فروغی بسطامی"

/ 1 نظر / 5 بازدید