پاییز

فصل پاییز را دوست ندارم.اگر چه می گویند پاییز بهار شاعر است و من هم خیلی دلم می خواست شاعر باشم.

برگهای رنگارنگ ، شبهای طولانی و مناسب برای مطالعه، بارانهای پاییزی، اعتدال هوا، فصل کوهنوردی و پیاده روی های طولانی ....

هیچ کدام اینها نمی تواند نظر سوء  مرا نسبت به پاییز  تغییر دهد.پاییز مرا به یاد مدرسه ای که دوست نداشتم می اندازد.به یاد شبهای طولانی بیماری و نگرانی های نا تمام می اندازد.هر چقدر هم تلاش کردم که وضع را عوض کنم امکان پذیر نبود.

/ 2 نظر / 5 بازدید
ع

من دلم سخت گرفته است ازاین مهمانخانه ی مهمان کش روزش تاریک گه به جان هم نشناخته انداخته است : چندتن خواب آلود چندتن ناهموار چندتن ناهشیار

ع

ازهیچ فصلی بدم نیامده ازفصلهانه خاطرات خیلی خوب دارم نه بد ولی امسال فصل تابستان با اظطراب ونگرانی بر من گذشت که همچنان ادامه داردو فکرکنم این نگرانی ها پاییز را هم برای من خراب کند .