هر حرف نام تو را با عطر گلی می آمیزم - خودکار آبی کاغذ

صدای تو

باد را برمی گرداند

برمی گردم

پیش از آن که تو را بشناسم برمی گردم

و در ابتدا و انتهای ذهنت ورق می خورم

می خواهی قبل و بعد ذهنت را ببوسم ؟ ...

 

"عباس معروفی"


/ 0 نظر / 54 بازدید