# خودکارآبی_-_کاغذ

...

دوستت دارم و عشق تو از نامم می تراود مثل شیره ی تک درختی مجروح درحیاط زیارتگاهی   شمس لنگرودی
/ 16 نظر / 22 بازدید

...

شعرهم اگر نگویم مرا که هیچ گلی هم نامم نیست ، وهیچ خیابانی به نامم چگونه به یاد خواهی آورد ؟   مژگان عباسلو
/ 14 نظر / 26 بازدید

...

اثر انگشتهای ما، از قلبهایی که لمسشان کرده ایم ، هیچوقت پاک نمی شوند ! چارلز بوکفسکی
/ 6 نظر / 24 بازدید