# خودکارآبی_-_کاغذ

...

کاش می توانستم  همچون خوب ترین دلقکان جهان تو را سخت و طولانی و عمیق بخندانم  کاش می توانستم  همچون مهربانترین مادران رد اشک را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید

سرود ششم

شگفتا           که نبودیم عشق ما  در ما حضورمان داد پیوندیم اکنون آشنا چون خنده با لب و اشک با چشم واقعه نخستین دم ماضی ---------------------- غریویم و غوغا                    اکنون نه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 35 بازدید