حضور

یخ آب می شود

در روح من

دراندیشه هایم 

بهار

حضور تو ست 

بودن توست 

                      (مارگوت بیکل )

/ 0 نظر / 5 بازدید