گلبرگ رز قرمز

این عشق ماندنی

این شعربودنی

این لحظه های باتونشستن 

                                       سرودنی است 

این لحظه های ناب 

درلحظه های بی خودی و مستی

شعربلند حافظ 

                                    ازتوشنودنی است 

                                                         (حمید مصدق)

پی نوشت :

1- گاهی اوقات با خودم شرط می کنم که مثبت فکر کنم و هیچ خاطره ی انرزی منفی را مرور نکنم .

2- بااینکه سنی ازمن گذشته است گاهی اوقات کودک درون صدایم می کند . البته خیلی هم بدنیست مثل قهر و آشتی کردن .

3- چند وقتی است که سینه ام درد می کند و تقریباً بادردش خو گرفته ام حوصله دکتر رفتن هم ندارم و با مسکن  دردم را آرام می کنم ولی انگار بدنم با این مسکنها هم خو گرفته و خیلی مرا تسکین نمی دهد ولی امروز بطور معجزه آسایی درد نداشتم . 

/ 1 نظر / 5 بازدید
حمید

خیلی خیلی خوب