بهاروعطر سنبل ...

سه روزی از تعطیلات می گذرد ومن هنوز به طور معمول هرسال دیدو بازدید عید را شروع نکرده ام امروز صبح جلوی آیینه موهای رنگ شده ام را نامنظم و شلخته وار پشت سرم جمع می کردم و به نظرم گودی زیر چشمم هم بیشتر شده بود دخترم اعتراض کرد شاید مهمان بیاید عید است بوسیدمش و گفتم اصل شماهستید بوی این سنبل است که همه ی خانه را گرفته بهار اینجاهست حتی اگر من ساده باشم ...

/ 0 نظر / 57 بازدید