فطر

می گویند ، وقتی  بمیریم تازه دهانمان  باز می شود،  از خواب زندگی  بیدار می شویم و به فطرت واقعی خودمان برمی گردیم و این  روزه و خودداری و بعد افطار و عید ماه صیام کنایه ای روشن از همین  معنی  است .

زندگی ام در روزه ای طولانی گذشت و می گذرد ، گلایه ای ندارم حتی اینطور خیال می کنم صدمه ی کمتری به خودم و دیگران بزنم.احساس خوب و شریف و ناب و بسیار نادر انجام وظیفه و  اجرای تعهد در این حال  است که برایم حاصل می شود.

در این روزهاست که می فهمم چه زبان الکن و نا کارامدی دارم و تقریبا  عکس مطلوبم عمل می کند.عزیزانم را می آزارم و باعث خوشحالی دشمنانم می شوم.

عید سعید فطر مبارک

/ 1 نظر / 5 بازدید
ع

سلام عید شما هم مبارک .[گل]