نغمه‌ی خوابگرد: فدریکو گارسیا لورکا

سبز، تویی که سبز می‌خواهم.

سبز ِ باد، سبز ِ شاخه‌ها.

همراهان به فراز برشدند.

باد ِ سخت، در دهان‌شان

طعم زرداب و ریحان و پونه به جا نهاد.

«ــ ای دوست، بگوی، او کجاست؟

دخترَکَت، دخترک تلخ‌ات کجاست؟»

چه سخت انتظار کشید

«ــ چه سخت انظار می‌بایدش کشید

تازه روی و سیاه موی

بر نرده‌های سبز! ...

نغمه‌ی خوابگرد: فدریکو گارسیا لورکا

/ 0 نظر / 55 بازدید