...

درمسیرهای پیچ در پیچ و وقت گیر گرفتن امضاء و کپی ، از عنوان پایان نامه ام خنده ام گرفت :

تاثیر دولت الکترونیک ...

تنها در این ماراتون تسویه حساب گند زدم به زندگی مورچه هایی که در حیاط دانشگاه اطراف توت های ریخته شده از درختان ، جمع شده و برای خودشان جشن گرفته بودند ...

/ 1 نظر / 58 بازدید