فیلم

چند شب پیش فیلم لاتاری از محمد حسین مهدویان را دیدم ،به قدری شخصیت محور بود که پابه پای امیرعلی خرد شدیم و زجر کشیدیم و اشک ریختیم ...

چند روز تعطیلی عید تنها کار مفیدی که انجام دادم دو بار با بچه ها سینما رفتیم .

دیگر اینکه به قول شاملو تو خوبی و این همه ی اعتراف هاست ...

/ 0 نظر / 66 بازدید