بسیارپیش تر از امروز دوستت داشتم درگذشته های دور.

آنقدردور....

که هروقت به یاد می آورم همین اتاق زیر شیروانی مامی شود غار،

غاری پر از بوسه های ما .

وقرن ها بعد تورا همچنان دوست خواهم داشت .

آنقدرکه درخیالبافی آن همه عشق ....

تو درسفینه ای نزدیک من ، من در سفینه ای دیگربسیارنزدیک تر از خودم باتو ،

دست می کشیم به گونه های هم برصفحه تلویزیون .

                                                                   بیژن نجدی

/ 2 نظر / 5 بازدید
حمید

خوب بود سری به من بزن

a

خیلی جالب بود