من تو را خواهم برد

به شب جشن عروسی عروسکهای

کودک خواهر خویش

که در آن مجلس جشن

صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس

چهره ای نیست  عبوس.

                                  (حمیدمصدق)

پی نوشت :

1- نشسته ام برای خودم و چای می خورم چای سبز - سیاه وقرمز نمی دانم چندلیوان چای خورده ام و فکر می کنم .... که چرا از بدنیا آمدنم تا از دنیا رفتنم حق انتخاب با من نیست . 

/ 1 نظر / 5 بازدید
ع

شعر بسیارزیبایی است . [گل]