مسافرت شمال

چند سال است که به شمال نرفته ام؟ ده سال ؟ بیست سال؟ یادم نیست،

اما یادم هست که  چند بار  پیش آمد  به شمال برویم ولی پشیمان شدم، اخباری  که از شلوغی  بی حد مسافران گیلان و مازندران  می رسید به همراه  خبر نابودی جنگلها و انباشت ذباله  و کثیفی دریا ، مانع حرکتم می شد.راستی دریا چطور  ممکن است  آلوده شود؟ جنگل چگونه از  بین می رود؟

آخرین بار که به گیلان و مازندران  رفتیم .جنگلها هنوز  پناهگاه  حیوانات وحشی بود و  دریا می خروشید و پاک بود .

/ 3 نظر / 4 بازدید
a

هی فلانی زندگی شاید همین باشد

ع

دستت را به من بده دست های تو بامن آشنا ست ای دیریافته ، باتو سخن می گویم بسان ابرکه با طوفان بسان علف که با صحرا بسان باران که با دریا بسان پرنده که با بهار بسان درخت که با جنگل سخن می گوید زیرا که من ریشه های ترا یافته ام زیرا که صدای من با صدای تو آشناست

ع

قبل از رفتن همیشه زشتی های سفر را می بینی ، ولی وقتی که بری قضیه فرق می کنه . من خودم توی این بیست سال اخیر دوبار بیشتر نرفتم ، اما هرروز کنار دریا می نشستم وبا دریا حرف می زدم . اون موقع دیگه کثیفی دریا را نمی بینی ، فقط یک شنونده آروم که می زاره تاآخر حرفات را بزنی و باصدای دلنوازش تورا آروم می کنه . تو هم امتحان کن