نگاه عاشقانه

بعد چهل سال هنوز نتوانسته ام ، و از این بابت خیلی شرمنده ام، میان عشق و دوست داشتن و اغراض مادی و حیوانی  تفاوت قایل شوم یا تفاوتش را فهم کنم..می دانم خدا  این  حال را  در دل زن و مرد  به ودیعه نهاده است.

اما نمی دانم زندگی  عاشقانه واقعا  چگونه است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ع

شایدهمین اغراض مادی وحیوانی سبب به وجود آمدن جسارت و بی پروایی درانسان می شود که خیلی راحت می توانداز قلمرو خصوص خودش خارج شود .من گاهی اوقات از این همه بی پروایی خودم حیران می مانم و این هم شاید یکی از ابعاد عشق باشد .