زندگی

باورم نمی شود که دارم پیر می شوم، از این بابت هم خوشحالم و هم ناراحت، خوشحالم از اینکه به قول شپنهاور از شور و شر جوانی نجات پیدا کرده ام و ناراحتم از اینکه جوانی ام همراه با سلسله ای از رنجها  و ناراحتی های  ماوراء الطبیعه گذشت، حالا و از اینجا می توانم زندگی ام را دوباره ببینم و از بابت مجموعه حماقتهای  غیر قابل بیان و دوری از زندگی معمولی  و حقیقی، احساس نا خوش آیندی دارم.

برای خودم سکوت می کنم، و به عشق کسانی  که دوستشان دارم، زندگی می کنم

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
ع

این که به خاطرکسانی که دوستشان داری زندگی می کنی برای همه صدق می کند. همه مردم به عشق یکدیگر زندگی می کنند واگراین نبود هیچکس آرزوی زنده بودن نداشت .

آذین

دلم جوانیم را می خواهد موهای مشکی ام را می خواهد که حالارنگشان رفته است . چشمهای پراحساسم را می خواهدکه که حالاسرد و بی روح است . پاهایم را می خواهد که بتوانم راه بروم و بروم بدون کمترین دردی . دلم آن قلبی را می خواهد که اگر هزاربارشکسته می شد دوباره زنده بود، ولی حالا قلبم هم مثل خودم بزرگ شده است و مریض . دلم غرورم را می خواهد. حتی غصه ها و غمهای جوانیم را می خواهد . دلم جوانیم را می خواهد .