...

از گل شنیدم بوی او

مستانه رفتم سوی او

 

تا چون غبار کوی او

در کوی جان منزل کنم ...

 

"رهی معیری"


/ 0 نظر / 17 بازدید