چهل سالگی خاکستری

احساس شرمندگی احساس خیلی بدی ست .

وقتی که حریص می شوی کاری را که تصمیم گرفته ای انجام ندهی ، زودتر از وقتی که فکرش را می کنی انجام می دهی .

آن هم درچهل سالگی خاکستری .

/ 1 نظر / 5 بازدید
یاور

من با این احساس بزرگ شدم و پیر شدم