...

نگو کسی به فکرت نیست

و دنیا نامت را از یاد برده است

شاید دنیا

تویی و من

و نام ما مهم نیست در جریده ی عالم

با حروف درشت چاپ شود

همین که جانانه بر لبی جاری شوی

تا ابدیت خواهد رفت ...

عباس صفاری

/ 0 نظر / 42 بازدید