مهم من بودم که نبودم !

می خواستم بمانم ،

رفتم .

می خواستم بروم ،

ماندم .

نه رفتنم مهم بود و

نه ماندن ...

مهم من بودم 

که نبودم !

گروس عبدالملکیان  

/ 6 نظر / 6 بازدید
شکوفه

خیلی قشنک است

a

تلخ

اa

مرگ را پروای آن نیست که به انگیزه ای اندیشد زندگی را فرصتی آن قدر نیست که در آینه به قدمت خویش بنگرد و عشق را مجالی نیست حتی آن قدر که بگوید برای چه دوستت می دارد

ع

... تمام کتابها ، شعرها دست خط ها را بوئدیم و بوسیدم دلم گرفته برایت . اما زبانم لهجه ی اصوات را فراموش کرده است .

ا

[گل]

بهروز

وب خوبی داری به من هم سری بزن