...

محله ی ما قبلاً باغ بود و هنوز هم خانه های بزرگی در این منطقه هست که حیاطشان ردیفی کرت انگور و درخت سنجد دارد . این درخت هم باقیمانده از نسل درختان قدیمی این محله است که چند سال قبل از زیر خروارها سنگ و آسفالت شروع به رشد و نمو کرد تا اینکه پارسال یکی از ساکنین آپارتمان تمام شاخ و برگش را چید طوری که اصلا درخت فکرش را هم نمی کرد من از بالا می دیدم آخر درست روبروی پنجره آشپزخانه مان است ، بیچاره درخت ! حالا دوباره جوانه زده حتی بهار و زمستانش را هم گم کرده آخر چقدر تلاش برای ماندن ...

/ 1 نظر / 19 بازدید