دنیای جوانی

می گوید : درقلبم هستی تا آخردنیا

می گویم : پس من چی ؟

می گوید : خوابت را می بینم

می گویم : دلم برایت تنگ می شود

می گوید: می بینمت اما چطوری ؟

می گویم : نمی دانم

می گوید ... می گویم.....

می گوید : هرروز بیشتر می خواهمت

می گویم : هر روز قلبم فشرده تر می شود

می گویم ... می گوید.....

می گوید: ازدل برود هرآنکه ازدیده برفت

می گویم : ....................................

درکش می کنم .... درکم می کند .....

/ 4 نظر / 6 بازدید
a

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل].........

ع

معلوم است که درقلبت مانده است وتا ابدمی ماند که هنوز دنیای جوانی را یاد می کنی .

آذین

دوست نشسته درنظر من به کجا نگاه کنم دوست گرفته شهردل من به کجا سفرکنم .

a

[سوال]