انصاف نیست این گل پژمرده شود ...

تعطیلات عید قبل از رفتن گلدانهای اتاقمان را حسابی آب دادم برای این چند روز ، حالا که برگشتم یکی از کاکتوس ها از پر آبی کج شده و گل گندمی هم ساقه اش خشک و برگ هایش پلاسیده شده بود ، البته این را بعد از سه روز فهمیدم تمام مدت گلدان ها درست روبرویم قرار داشتند و متوجه این نقصان در این دو تا گلدان نشده بودم شاید می شد نجاتشان داد ... با کاغذ رنگی چند تا برگ گندمی بلند در آوردم و با چسب نواری به ساقه ی خشکیده وصل کردم همکارم می خندید و روی کاغذی نوشتم سراسر شوق و امید به زندگی حتی با برگهای کاغذی و روی گلدان چسباندم ...

عنوان شعر از احمد رضا احمدی

/ 0 نظر / 48 بازدید