...

این مه

که دور درختان راه می رود

این مه می داند

که چقدر دوستت دارم

این مه

که منم

و دور از تو

تاب تنم را ندارم...

 

"شمس لنگرودی"

 

از کتاب: "و عجیب که شمس ام می خوانند" (63 ترانه عاشقانه) / صفحه 6

بیست و شش آبان ماه زاد روز شمس لنگروی 

/ 1 نظر / 36 بازدید
نلی

چه تشبیه زیبایی :) مه !