شکلات تلخ

دنبال کمی آرامشم

 با طعم شکلات تلخ 

طعمی که تا ابد

فراموشم نمی شود .

پی نوشت : 

1 - نه خداوندا ،من نمی توانم دردم را برایت بگویم .

نه خداوندا ، من باورندارم همه چیز را می توان گفت .

نه خداوندا، من باورندارم همه چیز را می شود درک کرد .

نه خداوندا ، من باورندارم که تمام چیزهایی که می گوییم معنی دارند.

                                                            نمایشنامه پیکر زن همچون میدان نبرد  

2- دیدن خستگی  دیگران مرا خسته می کند و ناراحت . امروز به خاطر مشغله زیاد واسترس های ناشی از قضاوت درمحل کارهمه خسته و گرفته بودند و آخرسرهم تقریباً نا امید و من با بغضی که درگلوداشتم به خانه آمدم . 

/ 1 نظر / 5 بازدید
یاور

از عکس روی جلد کتاب پیکر زن خوشم نیاندد اما باید نمایش نامه جالب باشد و شما هم خوب انتخاب می کنید