...

با خویشتن و سفر
شادمانه باز می‌گردم،
با کوهها، طوفان و شن
که معبود من بودند
باز می‌گردم
با خویشتن،

سفر و آنچه معبود من بودند،
تنها به سوی تو ...

 

"آنتوان دو سنت‌ اگزوپری"

/ 0 نظر / 30 بازدید