...

گاهی فکر می کنم به زندگی دوم ، واقعاً یکبار زیستن عادلانه نیست . این بار با تجربه ی زیستن اول شایدکمی از رنج مضاعف دفعه ی اول بکاهد و البته این را هم خوب می دانم انسان است وتوانایی اش در زایش هر رنج و دردی و بار دوم هم همین است این را هم می دانم ...
وقتی داشتم لیستی آماده می کردم برای اقساط وبدهی های مختلف یاد کتاب کلاف آرزوها که از فیدیبو رایگان گرفته بودم افتادم . داستان در مورد زنی بوددر یکی از شهرهای کوچک فرانسه که یک مغازه خرازی داشت و یک وبلاگ که در آن از بافتنی و کاموا می نوشت هیچ چیز از دنیا نمی خواست فقط اینکه بداند این دنیایی که برای خودش ساخته وپذیرفته واقعی ست برای همین جرات نمی کرد وقتی که برنده یک جایزه بزرگ شد آن را آشکار کند از ترس اینکه بعداً محبت اطرافیانش به او فقط به خاطر پول باشد ولی هرچند وقت یک بار لیستی را برای خودش درست می کرد از چیزهایی که دوست داشت ، چیزهایی که با پول می شد خرید . داستان بد نبود و البته این کتاب خیلی هم پر فروش بوده است تنها شباهتی که مرا یاد آن کتاب انداخت لیستی بود که تهیه کرده بودم مثل همیشه آخر هر ماه ...
/ 1 نظر / 39 بازدید