...

 

من خسته چون ندارم نفسی قرار بی تو 

به کدام دل صبوری کنم ای نگار بی تو ...

"سعدی"

/ 1 نظر / 6 بازدید
انسان

بسیار زیبا