رویا

شب هنگام باز می آیم ،

تا به رویا دیدارت کنم.

کس نخواهد دید و نخواهد پرسید،

خاطرآسوده دار و در را باز بگذار.

/ 0 نظر / 5 بازدید