...

چند وقت پیش فیلمی از زندگی جوانی هنرمنددیدم به نام خانم صهباکه نقاشی هایش برایم جالب بود چیزی شبیه رویاهای کودکی و با اینکه اصلا ایران زندگی نکرده بود آمیختگی اصلی آثارش که با هنرش خلق می کرد چیزی شبیه ایران بود، شبیه کودکی ما ...

/ 0 نظر / 50 بازدید