کارمند

همیشه ی خدا  زندگی کارمندی را ملال انگیز ترین زندگی ها می دانستم. اینکه هر روز به اداره ی بروی و ادمهای محدودی را ببینی و کارهای مشخصی را انجام بدهی ، بدون هیچ ذوق و خلاقیتی و دردناکتر اینکه رییسی داشته باشی که مجبور باشی اوامر و نواهی وی را هم بی چون و چرا انجام بدهی....اما روزگار به میل خودش عمل می کند و گریزی از سرنوشت نیست.

/ 3 نظر / 5 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم

ع

البته به نظر من هم زندگی کارمندی ملال انگیز است انجام کارهای تکراری ، و دیدن آدمهایی که همیشه خواسته های مشترک دارند ولی خوشبختانه من با رئیسم این مشکل را ندارم وبیشتر برای من مثل یک دوست و راهنما است تا رئیس .

ع

البته وقتی عادت کنی به این زندگی ملال انگیز و بگویی این تقدیر من است ، همه چیز برایت عادی است . هیچ چیز دردناک نیست .