یک روز زندگی ام

صبح از خواب برمی خیزم

منتظرم.

شب دیر وقت به رخت خواب می روم

منتظرم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ع

دیرمی آیی تو ای مسافر اعماق بی توام از انتظار خسته و خاموش یداله رویایی[گل]