...

سخن ات شعر است

خاموشی ات شعر

و عشقت

آدرخشی میان رگ هایم

چونان سرنوشت ...


"نزار قبانی"

/ 3 نظر / 57 بازدید
پالیزبان

درود صبح هایتان سرشار از صبح های بی خاموشی و افکارتان لبالب از اندیشه های آبی رنگ باد تا باد . بدورد

انسان

[گل][دست]

نرگس

چقدر دوری چه بی رحمانه دوردستی