...

خانواده دایی وسایل خانه شان را جمع کرده بودند برای نقاشی . آقای نقاش هم ابزار کارش را از یک روز قبل آورده بود ، قوطی های رنگ ، ترکیب رنگهایی که لازم داشت ؛ دایی و همسرش هم شیطنتشان گل می کندو می گویند : خانه که فردا می خواهد رنگ شود امشب روی دیوارها را هر کس هر طور دوست دارد رنگ کند ، نقاشی بکشد، تیره - روشن و با شور و شعف غریبی دست به رنگ و غلطک و قلمو برده بودند. البته همسر دایی که خیلی خوب نقاشی می کند تصاویر زیبایی کشیده بود فردا که نقاش این مناظر را می بیند اول شوکه می شود و بعد بدون حرفی وسایلش را جمع می کند و می رود از آن روز هم هیچ رنگ کاری حاضر نشده که این زیر سازی زیبا را درست کند ...

دلم می خواست عکسشان را بگذارم سرخوش ، رها ، شاد، کودکان پنجاه ساله ...

/ 0 نظر / 57 بازدید