...

نمی دانم چرا هرچقدر سن و سابقه ی کارت بیشتراست بایداتاقت طبقه ی بالاتری باشد! تمام امید طبقه ی ما به یک آسانسور قدیمی ست که کنار یک آسانسوراسقاطی دیگر قرار دارد ،چند روزی ست موقع حرکت،صدای لوکوموتیو می دهد درست مثل شروع حرکت قطارهروقت سوارش می شوم ذهنم می رود پیش فیلم قطار افسار گسیخته ...

/ 0 نظر / 76 بازدید