پرنده

مرز واضحي كه انسانها را از بقيه حيوانها جدا كند وجود ندارد و بسيار باريك تر هم ميشود هر وقت مي بينيم حيوانات كارهايي را انجام مي دهند كه ما از سر تكبر فكر مي كرديم فقط مخصوص انسانهاست ...

توانايي دلسوزي - حس شوخ طبعي و اينكه رنج روحي را هم درست مثل رنج جسمي مي شناسند...

و اين شباهتها به ما ياد مي دهد كه احترام بيشتري قائل شويم براي همه ي موجوداتي كه اين سياره را با آنها شريك هستيم ووقتي كه بالاخره آماده شديم كه قبول كنيم كه ما تنهاموجوداتي نيستيم كه شخصيت و ذهن و احساسات دارد به فكر استفاده و سوءاستفاده هايي مي افتيم كه روي اين سياره از اين همه موجودات با احساس و عاقل كرده ايم و اين واقعا باعث شرمساري ست ....

بخشي ازسخنراني خانم جين گودال سفير صلح سازمان ملل در حفاظت از طبيعت در كنفرانس تِد است . 


پ.ن پرنده مان مرد و چقدر شرمم آمد به خاطر اسارتش در اين چند سال و گريه كردم ...


/ 0 نظر / 36 بازدید