من با تولدم ،

در دور دست عمر،

تبعید می شوم 

همراه بی گناهی هایم ، 

درآن سوی زمانه ، که دوراز من

با سرنوشت های موعود جلوه داشت ،

جاوید می شوم .

/ 3 نظر / 6 بازدید
a

خیلی خوب

a

اگر چه فاصله ما از هم کمتر از چند متر بود اما به اندازه دنیایی از هم دور بودیم و این دوری به اراده ما نبود که معصومانه به هم دل بسته بودیم، یعنی اهلی هم شده بودیم،عادت کرده بودیم، اما خانواده هایمان ، بزرگترهایمان با هم میانه ای نداشتند و اختلافاتشان هم روز به روز بالا می گرفت. هیچ کاری از دستم بر نمی آمد تمام دنیا دست به دست هم داده بود تا ما را از هم جدا کند و یا زیر چرخ دنده های خود له کند.ما فقط می توانستیم به هم نگاه کنیم، و شاهد عشقی باشیم که شروع نشده به انتهای خود رسید. احساس ندامت و پشیمانی می کنم اما می دانم فایده ای ندارد و باید با این احساس تلخ تا آخر عمر زندگی کنم. شاید می توانستم کاری کنم.