...

امروز همکارم از خانمهایی می گوید که سر ظهر از خواب بیدار می شوند و تازه یادشان می افتد که باید به فکر ناهار باشند می گوید آنها را نمی فهمم می گویم از شما چه پنهان چند وقتی ست تعطیلی ها من هم دست کمی از این خانم هایی که شما درکشان نمی کنی ندارم ولی یک مشکل عمده دارم وقتی یکساعتی بیشتر از روزهای دیگر می خوابم هر دردی که فکر کنی سراغم می آید انگار کوهی را فتح کرده ام و صبح از دست و پا درد و کمر درد نمی توانم تکان بخورم و تا بخواهم لودشوم طول می کشد به خانم "ن" می گویم سخت نگیر حالا چه اشکال دارد تا ظهر بخوابی و برایت مهم نباشد که چه اتفاقی می افتد؟ چرا بی خیالی را یکروز تجربه نکنیم ؟ مگر باید همیشه دغدغه پخت و پز داشته باشیم ؟ چرا باید زن بودنمان را با قابلمه روی گاز ثابت کنیم ؟ نگاهی کرد و گفت : تو که راست می گویی ؟؟؟

/ 1 نظر / 36 بازدید
نلی

واقعا اشکالی نداره گاهی بیخیال همه چیز بودن و واقعا تعطیل شدن اما بیشترش آدم رو کسل میکنه خسته میکنه بی حال میکنه من خودم با اینکه به جز درس خوندن تقریبا دغدغه ی دیگه ایی ندارم هم از ساعت 7 بیدارم .