...

اسم این گلدان گلی که پشت شمعدانی است رانمی دانم فقط اینکه پارسال عید هر آدم خوش ذوقی که عیدی مـــا

می آمد نظری راجع به این گل می داد. بعضی ها که فکر می کردند مصنوعی است و بعضی هاهم اسمهـــای مختلــفی برایش می گفتندخلاصه اینکه دیدو بازدید عیدما درراه پله طولانی تراز خانه میشد.همسرم هم می گفت :اگر دوست دارید برایتان قلمه می زنم اکثراً استقبال می کردند و بعد از تعطیلات از گل من چیزی به اندازه قلمه ی اولیه اش نمانده بود ولی خدا را شکرهمسرم این گل را به تولید انبوه رساند ...

این عکس بعد از چیده شدن پرو بالش است .

/ 1 نظر / 56 بازدید