درمسیرزندگی گاه تقدیربرای ماسرنوشتی را قرارمی دهد و جنان درمانده می شویم که نمیدانیم جگونه باهم باشیم هدفم ازساختن این وبلاگ دوباره باهم بودن و نجات از تنهایی است .

                                                                                                                                 با سپاس

/ 1 نظر / 5 بازدید
ا

خیلی خیلی خوب است