شب

نمی دانم از زمان دانشجویی شروع شد یا  حتی جلو تر ، به هر حال من  تا آنجا که به یاد دارم همیشه دو زندگی متفاوت داشته ام. زندگی شبانه  و زندگی روزانه، سالهای گذشته  ، به ضرورت و گاه اجبار هر چه تلاش کردم این عادت را ترک کنم موفق نشدم.البته با  بالا رفتن سن و سال قدری از توان شب زنده داری ام کا سته شده است.

به هر حال چقدر کتاب در شبهای عمرم خوانده باشم.چقدر درس ، چقدر نامه ...چفدر تنهایی...

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
ع

بهترین زمانی که می توانستم از دور به خودم نگاه کنم و ببینم آیا آن تحفه ای که می خواستم بشوم شده ام یانه ... شبها ست . و این عادت را الان هم دارم .