...

شرح دلتنگی من

بی توفقط یک جمله ست

تا جنون فاصله ای نیست

از اینجا که منم ...

مهدی اخوان ثالت

/ 0 نظر / 9 بازدید