والاپیامبر

گفتی که یک دیار

            هرگز به ظلم و جور نمی ماند برپا و استوار

والاپیامبر محمد (ص)

همه ی ما یک روز به دنیا می آییم و یک روز می میریم .

ولی آدمهای بزرگ فرق می کنند یک روز متولد می شوند و دیگر نمی میرند .

زندگی و مرگ آنها با زمان پیوند می خورد و آنها می مانند نه برای جنگ ، نه برای خونریزی و ستیزه جویی بلکه برای تداوم آرامش و خوشبختی مردم و این تحقیرها و توهین ها نه تنهاچیزی از عظمت آنها نمی کاهد بلکه بزرگی آنها را بیشتر جلوه می دهد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
a

چقدر غمگین باید باشد پیامبر.چقدر دردناک است که بی قید و شرط دوست بداری.

a

گل من کجا شکفتی؟ که نه سرو می شناسد نه چمن سراغ دارد؟ .