4

حتی برای من ،

اما با یاد آن دلبرکان قدیمی 

مرادیوانه می کند.

چه کنم ، من حسودم !

پی نوشت :

1- هیچوقت نمی توانم احساساتم را آن طورکه روح و جانم را آزار یا آرامش می دهد بیان کنم .

2- امروزحسابی خسته شدم ...  فکرکنم ده بار چای دم کردم .

/ 1 نظر / 5 بازدید
ع

چقدرخوش خیال[ابله]