آرزو

همیشه آرزویم بوده که خانه ای آرام داشته باشم . طول و عرضش خیلی مهم نیست . محله اش هم خیلی مهم نیست.همین که حیاطی داشته باشد و باغچه ای پراز سبزیجات و چندتا گلدان شمعدانی دورحوضش که پراز ماهی های قرمزباشد. کافی است که بنشینی کنارحوض پاهایت رادرآب رها کنی و به ماهی ها نگاه کنی که از روی پاهایت ردمی شوند و به صدای بیرون گوش بدهی ،چای بخوری وکتاب بخوانی اصلاً ازاین عالم دورشوی از بدهی ها ،کینه ها ، حسادتهایی که ممکنه دروجود خودت باشه یادیگران .حتی تصوراین خانه درذهنت هم آرامش بخش است .

/ 3 نظر / 6 بازدید
a

آرامش و سکون همراه با معرفت را همیشه دوست داشته ام.همانقدر که از اضطراب و نگرانی متنفر بوده ام. اینجا تناقضی وجود دارد. عشق و علاقه دچار اضطرابم می کند اما مرا از آن گریزی نیست.حتی برایم ترجیح دارد.

ع

آرزو می کردم تو را در روزگاری دیگر می دیدم در روزگاری که گنجشکان حاکم بودند شاعران و یا دیوانگان نزارقبانی

a

آن آرزو که در دل من مرد چون عشقهای دور جوانی اما امید همراه من ماند تنها گریستیم در پش زانو مرغ قفس اگر چه اسیر است باز آرزوی پر زدنش هست اینک ستم که مرغ هوا را از یاد رفته است دریغا رویای آشیانه ای در ابر