صدا

صدای قلب نیست ،

صدای پای توست ،

که شب ها درسینه ام می روی .

کافی ست کمی خسته شوی ،

کافی ست بایستی .

                          گروس عبدالملکیان

پی نوشت: 

1-گروس عبدلملکیان ازشاعران جوان  کشورمان است که من شعرهایش راخیلی دوست دارم .

2- روزهای تعطیل را ترجیح می دهم خانه باشم دوست ندارم مهمانی بروم اما از بدشانسی ، اهل فامیل هم برنامه هایشان را با من هماهنگ می کنند و می گویند چون امروز تعطیل بودی ما مهمانی گرفتیم ممنون از لطفشان.از خود راضی 

3- امروز اگرفرصت کنم و سعادتی داشته باشم حتماً مثنوی می خوانم . 

/ 0 نظر / 5 بازدید