...

آدم به جرم خوردن گندم با حوا شد رانده از بهشت

اما چه غم ،

حوا خودش بهشت است ...


/ 3 نظر / 23 بازدید
hadimonfared

منم درگیر همین مضمون بودم و یه شعرکی هم گفتم ... حوا شدی که سیب برایم بیاوری ...

hjhgyjk

و شیطان سالهاست به این پیروزی خیالیش دلخوش است هنوز عشق و آدم و حوا واژگانی غریبند برای او

hjhgyjk

و شیطان سالهاست به این پیروزی خیالیش دلخوش است هنوز عشق و آدم و حوا واژگانی غریبند برای او