نفس صبح

مثنوی معنوی

یک عمر زمان لازم بود تا با بعضی قصه های مثنوی انس پیدا کنم و به دنیای حکایات آن  راه پیدا کنم،استاد بزرگ ادبیات در زمان ما دکتر شفیعی کدکنی  می فرمود یکی از آثار بی بدیل فرهنگ بشری که به ما رسیده است ، مثنوی معنوی است.

من اولین حکایت مثنوی را که هنوز به آن فکر می کنم و از آن  لذت می برم حکایت  طوطی و بازرگان است که در کتاب درسی ما با عنوان  بهترین ارمغان  آمده بود.

دکتر زرین کوب در کتاب بحر در کوزه  امثال و حکم  موجود در مثنوی را شرح مختصر اما  بسیار خواندنی  داده است.

ای کاش فرصتی داشتم و فارغ از این  مشکلات مشغول مثنوی می شدم.

بشنو از نی چون حکایت می کند    از جدایی ها شکایت  می کند

   + م ; ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٧/۱٧
comment نظرات ()